FOTOGRAMETRIA DRONEM DJI PHANTOM PROGRAM SZKOLENIA DWUDNIOWEGO

Szkolenie jest dedykowane dla operatorów drona DJI Phantom, którzy chcą zapoznać się z procesem wykonywania poprawnych lotów fotogrametrycznych.

DZIEŃ I
część teoretyczna (ok. 6h)
– wstęp do fotogrametrii: pojęcia, założenia teoretyczne
– etapy przygotowania misji fotogrametrycznej
– zaprojektowanie podziału obszaru nalotu na sekcje wraz z odpowiednimi strefami buforowymi
– zaplanowanie trasy nalotu w oparciu o pożądany rozmiar piksela terenowego z uwzględnieniem typu posiadanej kamery i rzeźby terenu

DZIEŃ II
część praktyczna (ok. 6h)
zaplanowanie rozmieszczenia i stabilizacja osnowy fotogrametrycznej
start i wykonanie misji – nadzór nad poprawnością wykonania z punktu widzenia jakości  materiału fotogrametrycznego
– przygotowanie danych do przetworzenia – georeferencja
– proces mozaikowania zdjęć na przykładzie APS Menci Software
– walidacja uzyskanych wyników
– test sprawdzający

 

Cena: 1300 PLN (cena netto)

w cenę szkolenia wliczony jest lunch

Informacje dodatkowe:
w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby

YOUTUBE