SZKOLENIE BVLOS

Część teoretyczna obejmuje:
-prawo lotnicze
-meteorologia
-człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
-nawigacja w lotach bezzałogowych
-nawigacja wzrokowa i telemetryczna FPV
-telemetria i interpretacja wskazań OSD
-procedury operacyjne
-modułowa budowa układów elektronicznych – możliwości i ograniczenia
-możliwości urządzeń sterujących  ukształtowanie terenu, zakłócenia
-osiągi i planowanie lotu
-wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
-zasady wykonywania lotów
-bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne
-łączność

Część praktyczna:
-korespondencja radiowa
-konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
-budowa i elementy składowe, konfiguracja stacji naziemnej
-szkolenie na symulatorach
-planowanie misji, ocena zagrożeń
-obliczenia zasięgu misji dla różnych warunków meteo
-przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
-ocena warunków meteorologicznych
-sprawdzenie układów statku powietrznego
-listy startowe

 

 

UWAGA : część praktyczna, odbywająca się na wyznaczonej dla naszych potrzeb przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej strefie.

Koszt szkolenia dla kategorii MR do 5kg 3300 zł netto
Koszt szkolenia dla kategorii MR do 25kg 4200 zł netto
Koszt szkolenia dla kategorii A do 5kg 6500 zł netto
Koszt szkolenia dla kategorii A do 25kg 8400 zł netto
Opłata za egzamin Państwowy – 201 zł, ( Urząd Lotnictwa Cywilnego ),
Koszt badania lekarskiego od 200 zł
Koszt ubezpieczenia OC operatora UAVO od 50zł, ( uzależniony od sumy gwarancyjnej ).

YOUTUBE