SZKOLENIE VLOS

Część teoretyczna, obejmuje:
-podstawy meteorologii
-budowa bezzałogowego statku powietrznego
-podstawy prawa lotniczego
-człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
-zasady wykonywania lotów
-zajęcia na symulatorze

 

Część praktyczna obejmuje i jest prowadzona w systemie TRENER-UCZEŃ

-konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
-budowa i elementy składowe, konfiguracja aparatury zdalnego sterowania
-przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
-ocena warunków meteorologicznych
-wzrokowa ocena stanu technicznego statku powietrznego
-sprawdzenie układów statku powietrznego

Koszt szkolenia teoretycznego, tygodniowego i weekendowego 1200 zł netto,
Koszt szkolenia zaocznego, 750 zł netto, ( teoria i 1h praktyki )
Koszt szkolenia praktycznego MR do 5kg -100zł netto za godzinę pracy instruktora.
Koszt szkolenia praktycznego MR do 25kg -150zł netto za godzinę pracy instruktora.
Opłata za egzamin Państwowy – 201 zł, ( Urząd Lotnictwa Cywilnego )
Koszt badania lekarskiego od 200 zł
Koszt ubezpieczenia OC operatora UAVO od 50zł ( uzależniony od sumy gwarancyjnej na jaką się chce ubezpieczyć operator )

YOUTUBE