SZKOLENIE VLOS

Część teoretyczna obejmuje:

I. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (uavo), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przestrzeni powietrznej

II. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (vlos)

III. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego

IV. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

V. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego

Zajęcia na symulatorze

 

Część praktyczna jest prowadzona w systemie TRENER-UCZEŃ
i obejmuje: 

I. Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego

II. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych

III. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu

IV. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

W myśl nowych przepisów, Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego, ubiegającego się o Świadectwo Kwalifikacji (MR) do 5kg, nie zdaje Egzaminu Państwowego, oraz nie musi posiadać badań lekarskich. Obowiązuje egzamin wewnętrzny ośrodka szkolącego, przeprowadzony przez Instruktora.

Opłaty dla MTOM do 5kg

– wydanie Świadectwa Kwalifikacji – 45zł

Opłaty dla MTOM powyżej 5kg

– egzaminy oraz wydanie świadectwa kwalifikacji – 211zł

– ubezpieczenie OC na czas egzaminu – od 50zł (na rok – nie komercyjne)

– badania lekarskie – od 200zł

Koszt szkolenia teoretycznego, tygodniowego i weekendowego 1000 zł netto,
Koszt szkolenia zaocznego, 750 zł netto, ( teoria i 1h praktyki )
Koszt szkolenia praktycznego MR do 5kg -100zł netto za godzinę pracy instruktora.
Koszt szkolenia praktycznego MR do 25kg -150zł netto za godzinę pracy instruktora.

YOUTUBE