TERMOWIZJA SYSTEMAMI UAV

PROGRAM SZKOLENIA TRZYDNIOWEGO
Szkolenie z zakresu termowizji dedykowane dla operatorów UAV i pilotów, którzy chcą zapoznać się z procesem wykonywania poprawnych lotów fotogrametrycznych.

DZIEŃ I
część teoretyczna (ok. 6h)

– wstęp do fotogrametrii: pojęcia, założenia teoretyczne
– etapy przygotowania misji fotogrametrycznej
– zaprojektowanie podziału obszaru nalotu na sekcje wraz z odpowiednimi strefami buforowymi
– zaplanowanie trasy nalotu w oparciu o pożądany rozmiar piksela terenowego z uwzględnieniem typu posiadanej kamery i rzeźby terenu


DZIEŃ II
część teoretyczna (ok. 6h)
– wprowadzenie do termowizji – pojęcia i terminologia w termowizji
– fizyka i promieniowanie cieplne, transfery ciepła
– środowisko odczytu pomiaru
–  metoda badania i pomiaru przez UAV
– rodzaje kamer termowizyjnych przeznaczonych dla UAV
– wprowadzenie do urządzeń na podczerwień i UAV oraz ich implementacja

Informacje dodatkowe:
w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby

 

DZIEŃ III
część praktyczna (ok. 6-7h)
zaplanowanie rozmieszczenia i stabilizacja osnowy fotogrametrycznej
start i wykonanie misji – nadzór nad poprawnością wykonania z punktu widzenia jakości  materiału fotogrametrycznego termowizyjnego
– przygotowanie danych do przetworzenia – georeferencja
– proces mozaikowania zdjęć na przykładzie APS Menci Software
– walidacja i analiza uzyskanych wyników
– badanie i opracowanie raportu
– test sprawdzający

 

Cena: 1900 PLN (cena netto)
w cenę szkolenia wliczony jest lunch

YOUTUBE