ZASTOSOWANIE MATERIAŁU Z UAV DO OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW ROŚLINNOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA TRZYDNIOWEGO

DZIEŃ I
część teoretyczna  (ok. 6h)
– wstęp do fotogrametrii  i teledetekcji – pojęcia; założenia teoretyczne
– dane wejściowe, pośrednie i wyjściowe w procesie fotogrametrycznym
– rodzaje wskaźników roślinności

DZIEŃ II
część praktyczna (ok. 6h)
– proces mozaikowania zdjęć na przykładzie APS Menci Software
– wykonanie ortofotomapy
– przygotowanie materiału do przetworzeń w programie QGIS
– przegląd podstawowych narzędzi GIS w oprogramowaniu QGIS

DZIEŃ III
część praktyczna (ok. 6h)
praca z oprogramowaniem QGIS
– praca z materiałem rastrowym
– wykorzystanie kalkulatora rastrów
– obliczanie wskaźników roślinności (m.in. NDVI)
– powtórka materiału
– test sprawdzający

 

Cena: 1900 PLN (cena netto)

w cenę szkolenia wliczony jest lunch

Informacje dodatkowe:
w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby

YOUTUBE